Hướng dẫn sử dụng UEH Global

Hướng dẫn sử dụng UEH Global

Bởi Admin Super -
Số lượng các câu trả lời: 0

1. Hướng dẫn dành cho giáo viên

Help Teacher

1.1 Đăng ký tham gia UEH Global

1.2 Tổng quan hệ thống UEH Global do UEH tài trợ 
       Tải về Slide đính kèm

1.3 Sử dụng Google Meet để tổ chức buổi học như thế nào?

1.4 Sử dụng Google Drive để cộng tác và lưu trữ bài giảng (không giới hạn dung lượng)

1.5 Tạo khóa học và ghi danh học sinh trên UEH Global

1.6 Đăng tài nguyên và quản trị bài kiểm tra tự luận

1.7 Quản trị bài kiểm tra trắc nghiệm

1.8 Tôi muốn đi xa hơn (nâng cao) 

Tham khảo hướng dẫn hệ thống Học trực tuyến của LMS-UEH (tương tự UEH Global) https://lms.ueh.edu.vn/mod/forum/discuss.php?d=1415#p6849

2. Hướng dẫn dành cho học sinh

Student Help

2.1 Video hướng dẫn học trên UEH Global Learning dành cho học sinh

       (kèm Slide hướng dẫn cho học sinh)

2.2 Sử dụng Google Meet như thế nào?

       (kèm Slide hướng dẫn Google Meet)

2.3 Khóa học "Luyện đề thi kỳ thi THPT": https://global.ueh.edu.vn/course/view.php?id=65
(đăng nhập tự do bằng Gmail, cập nhật hồ sơ cá nhân, tự ghi danh vào khóa học không cần khóa ghi danh)

3. Hướng dẫn dành cho quản trị viên UEH Global

Không gian riêng dành cho quản trị viên UEH Global


(Edited by Long Châu - original submission Thứ tư, 1 Tháng chín 2021, 2:54 PM)